කාන්තා අර්ධ මැරතන් ලෝක වාර්තාව බිඳ වැටේ

250

පෝලන්තයේ Gdynia හීදී අද (17) පැවති ලෝක ශූරතා අර්ධ මැරතන් තරගාවලියේ කාන්තා කාණ්ඩයේ තරගයේ දී, තමන් විසින්ම පිහිටුවා තිබූ කාන්තා අර්ධ මැරතන් ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළමින් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නට සුපිරි කෙන්යානු ක්‍රීඩිකා Peres Jepchirchir සමත් විය. අවසානය දක්වාම ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගත් එම තරගය පැය 1:05:16ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පෝලන්තයේ Gdynia හීදී අද (17) පැවති ලෝක ශූරතා අර්ධ මැරතන් තරගාවලියේ කාන්තා කාණ්ඩයේ තරගයේ දී, තමන් විසින්ම පිහිටුවා තිබූ කාන්තා අර්ධ මැරතන් ලෝක වාර්තාව බිඳ හෙළමින් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නට සුපිරි කෙන්යානු ක්‍රීඩිකා Peres Jepchirchir සමත් විය. අවසානය දක්වාම ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගත් එම තරගය පැය 1:05:16ක කාලයකින් අවසන් කිරීමට…