ඔලිම්පික් දොරගුළු ප්‍රේක්ෂකයන්ට විවර වන ලකුණු

88
 

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසර තෙක් කල් දැමූ 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල, ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයන්ට බොහෝ දුරට අවස්ථාවක් හිමි වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රධානී Thomas Bach පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය. ඔලිම්පික් උළෙලේ වැඩ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ මෙම වසංගත තත්වය යටතේ එම ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොරෝනා වසංගතය නිසාවෙන් ලබන වසර තෙක් කල් දැමූ 32 වැනි ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙල, ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයන්ට බොහෝ දුරට අවස්ථාවක් හිමි වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ප්‍රධානී Thomas Bach පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය. ඔලිම්පික් උළෙලේ වැඩ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ මෙම වසංගත තත්වය යටතේ එම ක්‍රීඩා…