මලල ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ අවසන් නම් නිවේදනය කරයි

45

මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ වසරේ ක්‍රීඩකයා සහ ක්‍රීඩිකාව තේරීම සඳහා වූ අවසාන නාමයන් පසුගිය දා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මීට පෙර එම සම්මාන සඳහා ලොව පුරා ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 10 දෙනා බැගින් නම් කර තිබූ අතර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් සංවිධානය කරන ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ වසරේ ක්‍රීඩකයා සහ ක්‍රීඩිකාව තේරීම සඳහා වූ අවසාන නාමයන් පසුගිය දා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මීට පෙර එම සම්මාන සඳහා ලොව පුරා ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් 10 දෙනා බැගින් නම් කර තිබූ අතර…