වසරේ මලල ක්‍රීඩකයා සහ ක්‍රීඩිකාව අභිෂේක ලබයි

94

ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන World Athletics Awards සම්මාන උළෙලේ මෙම වසරේ උත්සවය ඊයේ (05) දුරස්ථ තාක්ෂණය (වීඩියෝ) උපයෝගී කරගනිමින් පැවැත්විය. ඒ අනුව එම සම්මාන උළෙලේ දී වසරේ ක්‍රීඩකයා ලෙස ස්වීඩන් ජාතික රිටි පැනීමේ ශූර Mondo Duplantis සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර වසරේ ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය තුන්පිම්ම ඉසව්වෙන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන World Athletics Awards සම්මාන උළෙලේ මෙම වසරේ උත්සවය ඊයේ (05) දුරස්ථ තාක්ෂණය (වීඩියෝ) උපයෝගී කරගනිමින් පැවැත්විය. ඒ අනුව එම සම්මාන උළෙලේ දී වසරේ ක්‍රීඩකයා ලෙස ස්වීඩන් ජාතික රිටි පැනීමේ ශූර Mondo Duplantis සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර වසරේ ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය තුන්පිම්ම ඉසව්වෙන්…