කිවියන්ට අන්ත පරාජයක්

2
Photo : outlookindia.com

තම මව් රටේදී ලැබිය හැකි උපරිම අපකීර්තිය අත් විඳිමින් සත්කාරක නවසීලන්ත පිළ අද (02) ඉන්දියාව හමුවේ තරග 5-0ක දැවැන්ත පරාජයක් ලබා ගත්හ. ඒ මෙම තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර බොහෝ දෙනා නවසීලන්තය පැත්තට වැඩි බරක් තබා පළ කළ අනාවැකි පුස්සක් බවට පත් කරමිනි. කෙසේවෙතත් තරග 5න් 2ක්ම සුපිරි පන්දුවාරය කරා ඇදී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තම මව් රටේදී ලැබිය හැකි උපරිම අපකීර්තිය අත් විඳිමින් සත්කාරක නවසීලන්ත පිළ අද (02) ඉන්දියාව හමුවේ තරග 5-0ක දැවැන්ත පරාජයක් ලබා ගත්හ. ඒ මෙම තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර බොහෝ දෙනා නවසීලන්තය පැත්තට වැඩි බරක් තබා පළ කළ අනාවැකි පුස්සක් බවට පත් කරමිනි. කෙසේවෙතත් තරග 5න් 2ක්ම සුපිරි පන්දුවාරය කරා ඇදී…