උපුල් තරංග එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියට

16

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උපුල් තරංග නේපාලයේ එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමට සූදානම්ව සිටී. මෙම තරගාවලිය නේපාලයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වේ.  සංගා ඇතුළු තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් කිහිප දෙනෙක් නැවතත් ගාල්ලට කුමාර් සංගක්කාර මහතා සභාපතිවරයා ලෙසින් කටයුතු කරනු ලබන මාලිබෝන්.. එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය මාර්තු මස 14 සිට 28…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උපුල් තරංග නේපාලයේ එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමට සූදානම්ව සිටී. මෙම තරගාවලිය නේපාලයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වේ.  සංගා ඇතුළු තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් කිහිප දෙනෙක් නැවතත් ගාල්ලට කුමාර් සංගක්කාර මහතා සභාපතිවරයා ලෙසින් කටයුතු කරනු ලබන මාලිබෝන්.. එවරස්ට් ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය මාර්තු මස 14 සිට 28…