ලෝක කුසලාන කාන්තා 20-20 තරගාවලියේ කාලසටහන නිකුත් වේ

169

6 වැනි වතාවටත් පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිල තරග කාලසටහන අද (25) ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම විසඳීම රොෂේන් සහ දික්වැල්ල වෙතට 2018 නොවැම්බර් මස 9 සිට 24 දක්වා ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් හිදී පැවැත්වෙන මේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 10ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

6 වැනි වතාවටත් පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිල තරග කාලසටහන අද (25) ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම විසඳීම රොෂේන් සහ දික්වැල්ල වෙතට 2018 නොවැම්බර් මස 9 සිට 24 දක්වා ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් හිදී පැවැත්වෙන මේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 10ක්…