චමරි – ශෂිකලා සුසංයෝගය ඉදිරියේ ප්‍රබල එංගලන්තය දණ නමයි!

60

ළඟ ළඟම එන කාන්තා විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගැන නව බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අද (18) ප්‍රබල එංගලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය. ඒ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් හිදී පැවති ලෝක කුසලාන පෙර පුහුණු තරගයක් අතරතුරයි. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නගා සිටුවීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ළඟ ළඟම එන කාන්තා විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගැන නව බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අද (18) ප්‍රබල එංගලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට සමත් විය. ඒ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් හිදී පැවති ලෝක කුසලාන පෙර පුහුණු තරගයක් අතරතුරයි. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් නගා සිටුවීම…