වෙළඳසේවා දැල්පන්දුවේ ඒකාධිකාරය තවදුරටත් HNB යටතට

10
HNB Mercantile Netball 2019

2019 වෙළඳසේවා දැල්පන්දු ලීග් තරගාවලිය මෙවරත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම පරාජයට පත්කරමින් A කාණ්ඩයේ සමස්ත ශූරතාව අඛණ්ඩව තෙවැනි වරටත් දිනා ගැනීමට හැටන් නැෂනල් (HNB) බැංකු කණ්ඩායම සමත් වීම වඩාත් කැපී පෙනුනි. අකුණු සර වන් මියුසියස් පන්දු හුවමාරුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 වෙළඳසේවා දැල්පන්දු ලීග් තරගාවලිය මෙවරත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි දී සෙලාන් බැංකු කණ්ඩායම පරාජයට පත්කරමින් A කාණ්ඩයේ සමස්ත ශූරතාව අඛණ්ඩව තෙවැනි වරටත් දිනා ගැනීමට හැටන් නැෂනල් (HNB) බැංකු කණ්ඩායම සමත් වීම වඩාත් කැපී පෙනුනි. අකුණු සර වන් මියුසියස් පන්දු හුවමාරුව…