කොළඹ දෙකට දමා යාපනය සිසුවියන් අංක එකට

49

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරග ඊයේ (29) නිමා වූයේ ශූරතාව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට හා අනුශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිකර දෙමිනි. තුන්වැනි හා සිව්වැනි ස්ථාන හිමි වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටයි. තරග පැවැත්වුණේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයේ හා කොටවිල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී ය.   මෙවන් ඉඳුරුවගෙන් නව වාර්තා පහක්; වැඩිම පදක්කම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල්පන්දු තරග ඊයේ (29) නිමා වූයේ ශූරතාව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට හා අනුශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට හිමිකර දෙමිනි. තුන්වැනි හා සිව්වැනි ස්ථාන හිමි වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයටයි. තරග පැවැත්වුණේ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයේ හා කොටවිල ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී ය.   මෙවන් ඉඳුරුවගෙන් නව වාර්තා පහක්; වැඩිම පදක්කම්…