“විශිෂ්ට දේවල් ළඟ එනවා” – හර්දික් පාන්ඩ්‍යා

109
Courtesy - IndiasOpinion

ඉන්දීය සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක හර්දික් පාන්ඩ්‍යාට දිගු කාලයක් ක්‍රිකට් වලින් ඈත්ව ඉන්න සිදුවුනත් නැවතත් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ පසුව ඉතා ඉක්මණින් සිය සුපුරුදු රිද්මයට එන්නට හැකි වේ යයි ඔහු පවසා සිටිනවා. හර්දික් සහ ඔහුගේ සොයුරු කුර්නාල් දෙදෙනා දැන් වසර කිහිපයක්ම මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා.  “මම මේ වන විට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක හර්දික් පාන්ඩ්‍යාට දිගු කාලයක් ක්‍රිකට් වලින් ඈත්ව ඉන්න සිදුවුනත් නැවතත් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ පසුව ඉතා ඉක්මණින් සිය සුපුරුදු රිද්මයට එන්නට හැකි වේ යයි ඔහු පවසා සිටිනවා. හර්දික් සහ ඔහුගේ සොයුරු කුර්නාල් දෙදෙනා දැන් වසර කිහිපයක්ම මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා.  “මම මේ වන විට…