ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා පිලට ඉන්දියාවෙන් අනුග්‍රාහකයෙක්

3353

ලබන මැයි මස 30 වැනිදා සිට එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීම සඳහා දේශීය අනුග්‍රාහකයින් ඉදිරිපත් නොවන පසුබිමක, ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ඉන්දීය අනුග්‍රාහක ආයතනයක් වෙත ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන මැයි මස 30 වැනිදා සිට එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීම සඳහා දේශීය අනුග්‍රාහකයින් ඉදිරිපත් නොවන පසුබිමක, ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකයා ලෙසින් කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ඉන්දීය අනුග්‍රාහක ආයතනයක් වෙත ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…