මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට ලෝක සංගමයේ සහය

130
 

මෙරට මලල ක්‍රීඩා කටයුතු දියුණු කිරීම උදෙසා ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් 40,000ක මූල්‍ය ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය වෙත ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලයේ දී මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වූ ඉසව්වන් වන මීටර් 400X4 කාන්තා සහ පිරිමි සහය දිවීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට මලල ක්‍රීඩා කටයුතු දියුණු කිරීම උදෙසා ලෝක මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් 40,000ක මූල්‍ය ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය වෙත ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෑත කාලයේ දී මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉතා සාර්ථක දස්කම් දැක්වූ ඉසව්වන් වන මීටර් 400X4 කාන්තා සහ පිරිමි සහය දිවීමේ…