ලෝක ශූරියන් දෙදෙනෙක් නවදිල්ලියේ දී ගැටෙයි

49

ලොව අර්ධ මැරතන් තරගාවලි අතරින් තරගාකාරී මෙන්ම ප්‍රමුඛ පෙළේ අර්ධ මැරතන් තරගයක් වන New Delhi අර්ධ මැරතන් තරගය මෙම මස 25 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ඒ අනුව මේ මස 29 වැනිදා පැවැත්වෙන කාන්තා අර්ධ මැරතන් තරගය ඉතා උණුසුම් වනු ඇති බවට ඉඟි පලකරමින් මැරතන් ඉසව්වේ කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව අර්ධ මැරතන් තරගාවලි අතරින් තරගාකාරී මෙන්ම ප්‍රමුඛ පෙළේ අර්ධ මැරතන් තරගයක් වන New Delhi අර්ධ මැරතන් තරගය මෙම මස 25 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ඒ අනුව මේ මස 29 වැනිදා පැවැත්වෙන කාන්තා අර්ධ මැරතන් තරගය ඉතා උණුසුම් වනු ඇති බවට ඉඟි පලකරමින් මැරතන් ඉසව්වේ කාන්තා…