“දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හදන්න නම් ක්‍රියාශීලී අනාගත පරපුරක් නිර්මාණය කළ යුතුයි

66
Family run Saturday

බෝ නොවන රෝගවලින් ආරක්ෂා වී සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතක් වෙනුවෙන් අපි දැමු අඩිතාලම “ෆැමිලි රන් සැටර්ඩේ” බව තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය. කායික හා මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් සහ නිරෝගිමත් තරුණ පරපුරක් දැයට දායාද කිරීමේ ජාතික කාර්යය පෙර දැරි කරගනිමින් සිය සංකල්පයක් අනුව ඊයේ (10) උදෑසන කොළඹ තුරඟ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බෝ නොවන රෝගවලින් ආරක්ෂා වී සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතක් වෙනුවෙන් අපි දැමු අඩිතාලම “ෆැමිලි රන් සැටර්ඩේ” බව තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය. කායික හා මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් සහ නිරෝගිමත් තරුණ පරපුරක් දැයට දායාද කිරීමේ ජාතික කාර්යය පෙර දැරි කරගනිමින් සිය සංකල්පයක් අනුව ඊයේ (10) උදෑසන කොළඹ තුරඟ…