ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයට එන්න හිටපු ක්‍රීඩකයින් තුනක් හැලෙයි?

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

183
Faf, Miller, Malan

ලබන මස 21 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 13 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය (LPL) සඳහා සහභාගී වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි Faf du Plessis, David Miller සහ Dawid Malan යන ක්‍රීඩකයින් හට LPL තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීම දැඩි අවිනිශ්චිත මට්ටමකට පැමිණ තිබේ. මේ සඳහා හේතු වී තිබෙන්නේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන මස 21 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 13 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය (LPL) සඳහා සහභාගී වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටි Faf du Plessis, David Miller සහ Dawid Malan යන ක්‍රීඩකයින් හට LPL තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීම දැඩි අවිනිශ්චිත මට්ටමකට පැමිණ තිබේ. මේ සඳහා හේතු වී තිබෙන්නේ…