ධනංජය ද සිල්වාට සැත්කමක්

782
Dhananjaya de Silva
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වාගේ දකුණු අතේ මැණික් කටුව ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ශල්‍යකර්මයක් සිදු කර ඇත. වයස අවුරුදු 29ක් වන ධනංජය ද සිල්වාගේ දකුණු අතේ වසරක කාලයක් පමණ පටන් යම් වේදනාවක් තිබී ඇති අතර ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට්, එක්දින සහ විස්සයි විස්ස යන අංශයන් තුනම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වාගේ දකුණු අතේ මැණික් කටුව ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ශල්‍යකර්මයක් සිදු කර ඇත. වයස අවුරුදු 29ක් වන ධනංජය ද සිල්වාගේ දකුණු අතේ වසරක කාලයක් පමණ පටන් යම් වේදනාවක් තිබී ඇති අතර ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට්, එක්දින සහ විස්සයි විස්ස යන අංශයන් තුනම…