එංගලන්ත නිසැක ජය අහිමි කළ අවසන් පන්දුවාරයේ විජ්ජාව!

11
©firstpost.com

ඉතාමත් කලාතුරකින් දැකිය හැකි ආකාරයේ තියුණු මුහුණුවරක් ගත් තරගයක් ඊයේ (12) එංගලන්තය සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර ක්‍රියාත්මක විය. ජය පරාජය දෙපසටම දෝලනය වෙමින් ගලාගිය මෙම තරගයෙන් අවසානයේ පෙරළිකාර ජයක් ලබා ගත්තේ දකුණු අප්‍රිකාවයි. ඒ එක් ලකුණක තියුණු ජයක් වාර්තා කරමිනි. එහිදී දකුණු අප්‍රිකානු පිළේ දෛවය වෙනස් කළ වීරයා බවට පත්වූයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉතාමත් කලාතුරකින් දැකිය හැකි ආකාරයේ තියුණු මුහුණුවරක් ගත් තරගයක් ඊයේ (12) එංගලන්තය සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර ක්‍රියාත්මක විය. ජය පරාජය දෙපසටම දෝලනය වෙමින් ගලාගිය මෙම තරගයෙන් අවසානයේ පෙරළිකාර ජයක් ලබා ගත්තේ දකුණු අප්‍රිකාවයි. ඒ එක් ලකුණක තියුණු ජයක් වාර්තා කරමිනි. එහිදී දකුණු අප්‍රිකානු පිළේ දෛවය වෙනස් කළ වීරයා බවට පත්වූයේ…