යාපනයේ අපරාජිත ගමන නිමා වේ; ජ’පුරට ශූරතාව

65

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අද (31) සමත් විය. ඒ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය පරාජය කරමිනි. තරගය රජරට විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  යාපනය හා ජයවර්ධනපුර අවසන් තරගයට 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවැත්විය. අවසන් පූර්ව තරග………

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අද (31) සමත් විය. ඒ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය පරාජය කරමිනි. තරගය රජරට විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්විය.  යාපනය හා ජයවර්ධනපුර අවසන් තරගයට 13 වැනි විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා උළෙලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග මෙම සතිඅන්තයේ දී පැවැත්විය. අවසන් පූර්ව තරග………