එංගලන්තයේ පාකිස්තාන ගමන කල් යන ලකුණු

157

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළඹෙන 2021 වසරේ ජනවාරි – පෙබරවාරි කාලය තුල පාකිස්තානයේ සංචාරයකට එක්වීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් පාකිස්තාන මාධ්‍ය පසුගිය දා වාර්තා කළේ මෙම තරග සංචාරය 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල්දැමීමට සිදු වනු ඇති බවයි. එහි දී ඔවුන් පවසා සිටියේ එළඹෙන 2021 වසරේ ඉන්දියාවේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළඹෙන 2021 වසරේ ජනවාරි – පෙබරවාරි කාලය තුල පාකිස්තානයේ සංචාරයකට එක්වීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් පාකිස්තාන මාධ්‍ය පසුගිය දා වාර්තා කළේ මෙම තරග සංචාරය 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල්දැමීමට සිදු වනු ඇති බවයි. එහි දී ඔවුන් පවසා සිටියේ එළඹෙන 2021 වසරේ ඉන්දියාවේ දී…