දඟපන්දුවෙන් ප්‍රවීණයෙක් වීමට උත්සාහ කරන “ප්‍රවීන්”

775
Praveen Jayawickrama

21 හැවිරිදි වමතින් දඟපන්දු යවන ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මෙතෙක් ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ පළමු පෙළ තරග 10කට පමණයි. එහි දී කඩුලු 40ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙන්නේ සමකාලීන අනෙකුත් පන්දු යවන්නන් අතර සුවිශේෂි ස්ථානයක් හිමිකර ගනිමින්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද නියෝජනය කළ ප්‍රවීන් ගැන ThePapare.com තබන සටහනක් මේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

21 හැවිරිදි වමතින් දඟපන්දු යවන ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මෙතෙක් ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ පළමු පෙළ තරග 10කට පමණයි. එහි දී කඩුලු 40ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙන්නේ සමකාලීන අනෙකුත් පන්දු යවන්නන් අතර සුවිශේෂි ස්ථානයක් හිමිකර ගනිමින්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ද නියෝජනය කළ ප්‍රවීන් ගැන ThePapare.com තබන සටහනක් මේ.…