නෑසුවෙමි නුදුටුවෙමි

989

2018 නිදහස් කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය අප කෙදිනකවත් නෑසු නුදුටු සිදුවීම් අප හමුවේ තැබුවකි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය කෙතරම් වලපල්ලට ගොස් ඇති බව ද, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම (ඉදිරියේ දී ලොව ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් වන්නට නම්) පීඩනය හමුවේ පන්දු යැවීම කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව ද, “ජයග්‍රහණය විඳදරාගන්නට” සෑම ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 නිදහස් කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය අප කෙදිනකවත් නෑසු නුදුටු සිදුවීම් අප හමුවේ තැබුවකි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය කෙතරම් වලපල්ලට ගොස් ඇති බව ද, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම (ඉදිරියේ දී ලොව ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් වන්නට නම්) පීඩනය හමුවේ පන්දු යැවීම කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව ද, “ජයග්‍රහණය විඳදරාගන්නට” සෑම ක්‍රීඩා…