දසප්‍රයාමයේ “පුලතිසි වීරයා

143

නිමා වූ 98 වැනි ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ දසප්‍රයාම ඉසව්වේ රන් පදක්කම මෙවරත් හිමිකර ගැනීමට සමත් වූයේ අජිත් කුමාර කරුණාතිලක විසිනි. ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව 9 වතාවක් අලුත් කිරීමට සමත් වූ මේ ක්‍රීඩකයා ගැන ThePapare.com තබන සටහනක් මේ. “කොරෝනා ප්‍රශ්නය නිසා පහුගිය කාලෙ වැඩි හරියක්ම ගමේ හිටියේ. මේ නිසා පුහුණුවීම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමා වූ 98 වැනි ජාතික ශූරතා මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ දසප්‍රයාම ඉසව්වේ රන් පදක්කම මෙවරත් හිමිකර ගැනීමට සමත් වූයේ අජිත් කුමාර කරුණාතිලක විසිනි. ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව 9 වතාවක් අලුත් කිරීමට සමත් වූ මේ ක්‍රීඩකයා ගැන ThePapare.com තබන සටහනක් මේ. “කොරෝනා ප්‍රශ්නය නිසා පහුගිය කාලෙ වැඩි හරියක්ම ගමේ හිටියේ. මේ නිසා පුහුණුවීම්…