මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලෙස සැලකෙන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවති 97 වැනි අදියර මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට වඩාත් වැදගත් වූයේ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට හිමිවන අවසන් අවස්ථාව එය වූ නිසාවෙනි. එම නිසාවෙන් එම තරගාවලිය සඳහා විශාල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙරට මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලෙස සැලකෙන ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවති 97 වැනි අදියර මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට වඩාත් වැදගත් වූයේ 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට හිමිවන අවසන් අවස්ථාව එය වූ නිසාවෙනි. එම නිසාවෙන් එම තරගාවලිය සඳහා විශාල…