අහම්බෙන් ආ ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව වූ “උඩරට කොමළිය”

272

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙන්නේ අමාෂා ද සිල්වා ය. ඇය මීටර් 100 ඉසව්ව මෙවර තත්පර 11.55කින් අවසන් කරන්නේ තම හොඳම කාලය ද වාර්තා කරමිනි.  මෙම තරග නිමි කළ කාලය 2006 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක් වාර්තා කළ වේගවත්ම කාලය ද වන්නේ ය. මේ සමඟම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙන්නේ අමාෂා ද සිල්වා ය. ඇය මීටර් 100 ඉසව්ව මෙවර තත්පර 11.55කින් අවසන් කරන්නේ තම හොඳම කාලය ද වාර්තා කරමිනි.  මෙම තරග නිමි කළ කාලය 2006 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක් වාර්තා කළ වේගවත්ම කාලය ද වන්නේ ය. මේ සමඟම…