අහම්බෙන් ආ ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව වූ “උඩරට කොමළිය”

319

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙන්නේ අමාෂා ද සිල්වා ය. ඇය මීටර් 100 ඉසව්ව මෙවර තත්පර 11.55කින් අවසන් කරන්නේ තම හොඳම කාලය ද වාර්තා කරමිනි.  මෙම තරග නිමි කළ කාලය 2006 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක් වාර්තා කළ වේගවත්ම කාලය ද වන්නේ ය. මේ සමඟම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

98 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙන්නේ අමාෂා ද සිල්වා ය. ඇය මීටර් 100 ඉසව්ව මෙවර තත්පර 11.55කින් අවසන් කරන්නේ තම හොඳම කාලය ද වාර්තා කරමිනි.  මෙම තරග නිමි කළ කාලය 2006 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක් වාර්තා කළ වේගවත්ම කාලය ද වන්නේ ය. මේ සමඟම…