චෝදනාවලට දක්ෂතාවෙන් පිළිතුරු දුන් “කාලිංග”

282
 

“අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සෙ දුවන්න ගත්තේ. පෙර වාර්තා කළ කාලයටම දිවුවා. සතුටුයි. ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන කියලා. තරග තහනම නිසාත්, COVID නිසාත් පුහුණුවීම් ගොඩක් අතපසුවෙලා තිබුණෙ. නමුත් තරගයට ආවහම සුපුරුදු රිද්මයෙන් දුවන්න පුළුවන් වුනා.”  පසුගිය දා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ 98 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සෙ දුවන්න ගත්තේ. පෙර වාර්තා කළ කාලයටම දිවුවා. සතුටුයි. ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන කියලා. තරග තහනම නිසාත්, COVID නිසාත් පුහුණුවීම් ගොඩක් අතපසුවෙලා තිබුණෙ. නමුත් තරගයට ආවහම සුපුරුදු රිද්මයෙන් දුවන්න පුළුවන් වුනා.”  පසුගිය දා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමා වූ 98 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ…