නායකත්වය අහිමි වීම ගැන හිටපු නායකයා කනස්සල්ලෙන්

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය 2021

78

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ Sunrises Hyderabad කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් David Warner ඉවත් කිරීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමුව තිබුණා. පිතිකරණයෙන් කණ්ඩායමට ඉහළ දායකත්වයක් දැක්වූ ඔහු මෙලෙස නායකත්වයෙන් ඉවත් කළේ පසුගිය තරගයට පෙරයි. David Warner තමන් නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව දැඩි ලෙස පුදුමයට සහ කනස්සල්ලට පත්වූ බව එම කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂ Tom…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ Sunrises Hyderabad කණ්ඩායමේ නායකත්වයෙන් David Warner ඉවත් කිරීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමුව තිබුණා. පිතිකරණයෙන් කණ්ඩායමට ඉහළ දායකත්වයක් දැක්වූ ඔහු මෙලෙස නායකත්වයෙන් ඉවත් කළේ පසුගිය තරගයට පෙරයි. David Warner තමන් නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව දැඩි ලෙස පුදුමයට සහ කනස්සල්ලට පත්වූ බව එම කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂ Tom…