උපුල් තරංගට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

115
 

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරු උපුල් තරංග හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. නිමා වූ Road Safety World Series තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා legends කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තරංග මෙම මස 04 වැනිදා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා Greats XI සහ වත්මන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැඳුම්ලත් ‘Team ශ්‍රී ලංකා’…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරු උපුල් තරංග හට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. නිමා වූ Road Safety World Series තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකා legends කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තරංග මෙම මස 04 වැනිදා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා Greats XI සහ වත්මන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැඳුම්ලත් ‘Team ශ්‍රී ලංකා’…