අනූහයේ මල්ලිලාව බලාගත්ත ලොකු අයියා – අර්ජුන රණතුංග

5560

2018 වසරේ දී තමාගේ සහ තම බිරිඳගේ ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් යානා ආසන තම කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන්නන්ට අවශ්‍ය විවේකය ලබා දීම උදෙසා ඔවුන්ට පරිත්‍යාග කළ විරාත් කෝලි පිළිබඳව පසුගිය කාලයේ අපට අසන්නට ලැබුණි. කෝලිගේ එම ක්‍රියාව පිළිබඳව ලියැවුන ප්‍රශස්ති සටහන්, නිසදැස්වලින් ඒ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පිරී ඉතිරී ගියේය. ලොව පුරා ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2018 වසරේ දී තමාගේ සහ තම බිරිඳගේ ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් යානා ආසන තම කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන්නන්ට අවශ්‍ය විවේකය ලබා දීම උදෙසා ඔවුන්ට පරිත්‍යාග කළ විරාත් කෝලි පිළිබඳව පසුගිය කාලයේ අපට අසන්නට ලැබුණි. කෝලිගේ එම ක්‍රියාව පිළිබඳව ලියැවුන ප්‍රශස්ති සටහන්, නිසදැස්වලින් ඒ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පිරී ඉතිරී ගියේය. ලොව පුරා ක්‍රිකට්…