ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 6ක් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලට

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල 2022

112
Cricket first sport to announce qualifiers for Commonwealth Games Sinhala

මීළඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල රටවල් 72ක සහභාගිත්වයෙන් 2022 වසරේ ජූලි 28 වැනිදා සිට අගෝස්තු 8 වැනිදා දක්වා එංගලන්තයේ බර්මින්හැම් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එහි දී කාන්තා ක්‍රිකට් ඉසව්ව සඳහා කණ්ඩායම් 8ක් සහභාගී වන අතර ඉන් කණ්ඩායම් 6ක් නිතරගයෙන් මේ ඉසව්ව සඳහා තේරී පත්ව තිබෙනවා. ඒ 2021 අප්‍රේල් 1 වැනිදාට තිබූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මීළඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල රටවල් 72ක සහභාගිත්වයෙන් 2022 වසරේ ජූලි 28 වැනිදා සිට අගෝස්තු 8 වැනිදා දක්වා එංගලන්තයේ බර්මින්හැම් හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එහි දී කාන්තා ක්‍රිකට් ඉසව්ව සඳහා කණ්ඩායම් 8ක් සහභාගී වන අතර ඉන් කණ්ඩායම් 6ක් නිතරගයෙන් මේ ඉසව්ව සඳහා තේරී පත්ව තිබෙනවා. ඒ 2021 අප්‍රේල් 1 වැනිදාට තිබූ…