ඉන්දීය ටෙස්ට් තරගාවලිය ගැන ඕස්ට්‍රේලියානු දඟයෙක් සෑහෙන්න උනන්දුවෙන්

57
Nathan Lyon
 

නේතන් ලයන් තරම් චේටේශ්වර් පුජාරා දවා ගත් කිසිඳු පන්දු යවන්නෙකු නොමැත. මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 9ක් වී ඇත්තේ ටෙස්ට් තරග 14ක දීය. නමුත් වෙනත් බොහෝ අවස්ථාවන් හිදී මෙන් නොව සෑම අවස්ථාවක දීම ඕස්ට්‍රේලියානු පිට දඟපන්දු යවන නේතන් ලයන්, ඉන්දියාවේ පළපුරුදු අංක 3 වන පුජාරා පරාජය කර ඇති බව නිගමනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නේතන් ලයන් තරම් චේටේශ්වර් පුජාරා දවා ගත් කිසිඳු පන්දු යවන්නෙකු නොමැත. මේ වන විට එම සංඛ්‍යාව 9ක් වී ඇත්තේ ටෙස්ට් තරග 14ක දීය. නමුත් වෙනත් බොහෝ අවස්ථාවන් හිදී මෙන් නොව සෑම අවස්ථාවක දීම ඕස්ට්‍රේලියානු පිට දඟපන්දු යවන නේතන් ලයන්, ඉන්දියාවේ පළපුරුදු අංක 3 වන පුජාරා පරාජය කර ඇති බව නිගමනය…