නම් දැරූ ඇෆ්ගන් පුහුණුකරුවෙකුට ක්‍රිකට් පිටිය තහනම් කරයි

244

තරග පාවාදෙන මෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු හට බලපෑම් කිරීමේ වරදට හසු වූ එරට නම් දැරූ පුහුණුකරුවෙකු වන නූර් මොහොමඩ් ලලායි වෙත වසර පහක ක්‍රිකට් තරග තහනමක් පැනවීමට ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය පියවරගෙන තිබේ. Shpageeza ක්‍රිකට් ලීගයේ අවසන් අදියරේ තරගයකට පෙරාතුව මෙලෙස ඔහු එම ක්‍රීඩකයා සමඟ සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ දරා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තරග පාවාදෙන මෙන් ඇෆ්ගනිස්තාන ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු හට බලපෑම් කිරීමේ වරදට හසු වූ එරට නම් දැරූ පුහුණුකරුවෙකු වන නූර් මොහොමඩ් ලලායි වෙත වසර පහක ක්‍රිකට් තරග තහනමක් පැනවීමට ඇෆ්ගනිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය පියවරගෙන තිබේ. Shpageeza ක්‍රිකට් ලීගයේ අවසන් අදියරේ තරගයකට පෙරාතුව මෙලෙස ඔහු එම ක්‍රීඩකයා සමඟ සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ දරා…