සුපිරි දස්කම් මැද තියුණු ජයග්‍රහණ

156

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක්දින තරග 8ක් ඊයේ (9) පැවැත්වුනා. එම තරගවලින් මහානාම, දේවපතිරාජ, සාන්ත ජෝසප් වාස්, සාන්ත ජෝසප්, ධර්මාශෝක, මාරිස් ස්ටෙල්ලා, සාන්ත සෙබස්තියන් සහ මොරටු මහා විද්‍යාල යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක්දින තරග 8ක් ඊයේ (9) පැවැත්වුනා. එම තරගවලින් මහානාම, දේවපතිරාජ, සාන්ත ජෝසප් වාස්, සාන්ත ජෝසප්, ධර්මාශෝක, මාරිස් ස්ටෙල්ලා, සාන්ත සෙබස්තියන් සහ මොරටු මහා විද්‍යාල යන කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් වුනා.…