මහ සයුර තරණය කළ සිරියානු දිය කිඳුරිය – යුස්රා මර්දිනි

918
 

ඇතිවීම හා නැතිවීම යන කරුණු මිල මුදල මත පමණක් නොව තම රටේ පාලකයන්ගේ නොමනා ක්‍රියා කලාපය නිසාද සිදුවිය හැක. නමුත් තමන්ට කුමන කරදර පැමිණියත් තම දක්ෂතාවය යටපත් නොකර හීන පස්සේ දුවන අය සිටින්නේ ඉතාමත් අතලොස්සකි. මේ ලිපිය ලියවෙන්නේ ඒ වගේ තමන්ගේ ජිවිතේ අහිමිවීම් විතරක්ම තිබුනු පුංචි ගැහැණු ළමයෙකු හීන පස්සේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඇතිවීම හා නැතිවීම යන කරුණු මිල මුදල මත පමණක් නොව තම රටේ පාලකයන්ගේ නොමනා ක්‍රියා කලාපය නිසාද සිදුවිය හැක. නමුත් තමන්ට කුමන කරදර පැමිණියත් තම දක්ෂතාවය යටපත් නොකර හීන පස්සේ දුවන අය සිටින්නේ ඉතාමත් අතලොස්සකි. මේ ලිපිය ලියවෙන්නේ ඒ වගේ තමන්ගේ ජිවිතේ අහිමිවීම් විතරක්ම තිබුනු පුංචි ගැහැණු ළමයෙකු හීන පස්සේ…