ලුම්බිණි, ඇලෝසියස්, වලල සහ සෙබස්තියන් බාලිකාවෙන් නව වාර්තා

2

“89 වැනි Ritzbury ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබර්ට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව” අද (10) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. පළමු දිනට තරගය නිමා වන විට නව තරග වාර්තා 4ක් බිහි වූ අතර ඒ අතරින් 3ක්ම සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටවල දී වාර්තා විය.  ගතින් දුබල වුවත් මනසින් දුබල නැති විශිෂ්ටයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල 2019…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“89 වැනි Ritzbury ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබර්ට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව” අද (10) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ විය. පළමු දිනට තරගය නිමා වන විට නව තරග වාර්තා 4ක් බිහි වූ අතර ඒ අතරින් 3ක්ම සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටවල දී වාර්තා විය.  ගතින් දුබල වුවත් මනසින් දුබල නැති විශිෂ්ටයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල 2019…