ගතින් දුබල වුවත් මනසින් දුබල නැති විශිෂ්ටයින්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල

9

2019 ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (05) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර ශූරතාවය නිමාව දකින්නේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හැගීම්බර දසුන් රාශියක් ඉතිරි කරමින්.  අයියගේ වාර්තාව මල්ලි කඩලා දමයි 2019 ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව (Junior National Athletics Meet 2019) අද (04) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ….. වසර 30ක කුරිරු යුද්ධයෙන් අත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (05) සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වූ අතර ශූරතාවය නිමාව දකින්නේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හැගීම්බර දසුන් රාශියක් ඉතිරි කරමින්.  අයියගේ වාර්තාව මල්ලි කඩලා දමයි 2019 ජාතික කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව (Junior National Athletics Meet 2019) අද (04) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ….. වසර 30ක කුරිරු යුද්ධයෙන් අත්…