ලණු පැදුරු මතින් ඇරඹි රන් සටන් සංග්‍රාමයේ අභිමානවත් 69 වැන්නට පෙර

312

මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “69 වැනි මොරටු රන් සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” මේ මස 15 සහ 16 දෙදින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. සත්කාරක වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම මෙවර මෙහෙයවීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ තෙවැනි වසරේ වර්ණලාභී සුවත් මෙන්ඩිස් වෙත ය. ඔහුගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “69 වැනි මොරටු රන් සටන වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය” මේ මස 15 සහ 16 දෙදින මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. සත්කාරක වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම මෙවර මෙහෙයවීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ තෙවැනි වසරේ වර්ණලාභී සුවත් මෙන්ඩිස් වෙත ය. ඔහුගේ…