ගෙවුනු දවස ජූලි 16 – බස්නාහිර උතුරට ජය

193

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    උතුරු මැදට ඉනිමක ජයක් අන්තර් පළාත් 23න් පහළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 15 වැනිදා තවත් තරග කිහිපයක්ම ආරම්භ වූ අතර ඊයේ (16) එම තරගවල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යය බහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    උතුරු මැදට ඉනිමක ජයක් අන්තර් පළාත් 23න් පහළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 15 වැනිදා තවත් තරග කිහිපයක්ම ආරම්භ වූ අතර ඊයේ (16) එම තරගවල…