රිච්මන්ඩ් සහ දෙවටගහවත්ත කඳු අතර ඇවිලෙන ආදරවන්තයන්ගේ සටන

345

දකුණුලක ප්‍රමුඛ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය වන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 114 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන ආදරවන්තයන්ගේ සටන මේ මස 15 සහ 16 දෙදින ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සිව්වැනි වසරේ වර්ණලාභී තවීෂ අභිශේක් විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර මහින්ද විද්‍යාලය ද සිව්වැනි වසරේ වර්ණලාභී විනුර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණුලක ප්‍රමුඛ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය වන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 114 වැනි වරටත් පැවැත්වෙන ආදරවන්තයන්ගේ සටන මේ මස 15 සහ 16 දෙදින ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ දී පැවැත්වේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සිව්වැනි වසරේ වර්ණලාභී තවීෂ අභිශේක් විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර මහින්ද විද්‍යාලය ද සිව්වැනි වසරේ වර්ණලාභී විනුර…