තරිඳු සඳරුවන් පාපැදි ජාතික කිරුළ දිනා ගනී

46 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල

116
46th National Sports Festival
 

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වෙන පිරිමි පාපැදි තරගය පසුගිය දා කතරගම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. කතරගම බස්නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ සමාරම්භය සිදු කළේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතාගේ සංඥාවත් සමඟිනි. කිලෝමීටර 150.08ක දුරකින් යුක්ත වූ මෙවර තරගය සඳහා මුළු තරගකරුවන් 158 දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියා. ඉතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වෙන පිරිමි පාපැදි තරගය පසුගිය දා කතරගම නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුනා. කතරගම බස්නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ සමාරම්භය සිදු කළේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතාගේ සංඥාවත් සමඟිනි. කිලෝමීටර 150.08ක දුරකින් යුක්ත වූ මෙවර තරගය සඳහා මුළු තරගකරුවන් 158 දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියා. ඉතා…