ඉසිපතනයේ අපරාජිත කිරුළ ගැලවේ

1902
2018 Schools Rugby A

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (7) කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය හා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර කොළඹ හැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අතර තියුණු තරගයකට පසු ලකුණු 14-20ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමත් විය. ජෝසප්වරුන්ගේ තියුණු ආක්‍රමණය රාජකීයයෝ සාර්ථකව මැඩලයි 2017 සිංගර් අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ තවත් තරගයක් අද (7) කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය හා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර කොළඹ හැව්ලොක් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති අතර තියුණු තරගයකට පසු ලකුණු 14-20ක් ලෙස තරගය ජය ගැනීමට බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමත් විය. ජෝසප්වරුන්ගේ තියුණු ආක්‍රමණය රාජකීයයෝ සාර්ථකව මැඩලයි 2017 සිංගර් අන්තර්…