සාන්තුවරුන් සතුටින් විසිර යයි; ශූරතාව සමව බෙදේ

58

කොළඹ CR&FC ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් අද (25) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක වූ 29 වැනි “සාන්තුරුවන්ගේ පාපන්දු ගැටුම” ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූයේ දිනය අවසානයේ දී පාසල් දෙකටම සතුටුදායක අවසානයක් සටහන් කරදෙමිනි.  ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත් මෙම තරගයේ සම්පූර්ණ කාලය අවසන් වන විට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගෝල එක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ CR&FC ක්‍රීඩාංගණය කේන්ද්‍රකර ගනිමින් අද (25) දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක වූ 29 වැනි “සාන්තුරුවන්ගේ පාපන්දු ගැටුම” ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූයේ දිනය අවසානයේ දී පාසල් දෙකටම සතුටුදායක අවසානයක් සටහන් කරදෙමිනි.  ඉතා උණුසුම් මුහුණුවරක් ගත් මෙම තරගයේ සම්පූර්ණ කාලය අවසන් වන විට සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගෝල එක…