කඹ ඇදිල්ලෙන් ඌවටත්, බස්නාහිරටත් ජයග්‍රහණ

303

44 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ කඹ ඇදීමේ පිරිමි හා කාන්තා තරග ඊයේ (01) කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි අංශයේ රන් පදක්කම ඌව පළාත විසින් දිනා ගත් අතර කාන්තා අංශයේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට බස්නාහිර පළාත සමත් විය. පිරිමි අංශය දිවයිනේ සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

44 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ කඹ ඇදීමේ පිරිමි හා කාන්තා තරග ඊයේ (01) කොළඹ ටොරින්ටන් ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි අංශයේ රන් පදක්කම ඌව පළාත විසින් දිනා ගත් අතර කාන්තා අංශයේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට බස්නාහිර පළාත සමත් විය. පිරිමි අංශය දිවයිනේ සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි…