ශ්‍රී ලංකා පොඩ්ඩෝ හමුවේ චන්දිමාල් ඇතුළු ඩිමෝ කණ්ඩායම ඇඳ වැටෙයි

47

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව 27 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ප්‍රමුඛ පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) පැවති තරග සියල්ලම පාහේ ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගන්න ලදි. ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම හමුවේ ඩීමෝ කණ්ඩායම පරාජය වීම කාගේත් දැඩි අවධානයකට ලක්විය. ආසියානු නැගී එන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය හා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය එක්ව 27 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ප්‍රමුඛ පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) පැවති තරග සියල්ලම පාහේ ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගන්න ලදි. ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම හමුවේ ඩීමෝ කණ්ඩායම පරාජය වීම කාගේත් දැඩි අවධානයකට ලක්විය. ආසියානු නැගී එන…