ආසියානු නැගී එන කුසලානයේ කාලසටහන නිකුත් වේ

8

පළමු වතාවට පැවැත්වීමට නියමිත 2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 22 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ.   ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙක්ට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලියකට ඇරයුම් 2019 විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ……… කණ්ඩායම් 4ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පළමු වතාවට පැවැත්වීමට නියමිත 2019 ආසියානු කුසලාන නැගී එන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ මස 22 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වේ.   ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙක්ට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලියකට ඇරයුම් 2019 විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ……… කණ්ඩායම් 4ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව…