2021இல் இலங்கை வீரர்களுக்கு அதிகளவான மெய்வல்லுனர் தொடர்கள்

Athletics Calendar - 2021

30

2021ஆம் ஆண்டுக்கான மெய்வல்லுனர் அட்டவணையை இலங்கை மெய்வல்லுனர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, இந்த வருடத்தின் முதலாவது மெய்வல்லுனர் போட்டியாக தேசிய விளையாட்டு விழாவின் ஓர் அங்கமாக நடைபெறுகின்ற மரதன் ஓட்டப் போட்டி பெப்ரவரி மாதம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியின் மூலம் தேசிய மரதன் குழாத்துக்கான வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இராணுவ அஞ்சலோட்ட திருவிழா மார்ச் மாதம் 17 மற்றும் 18ஆம் திகதிகளிலும், இராணுவ மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2021ஆம் ஆண்டுக்கான மெய்வல்லுனர் அட்டவணையை இலங்கை மெய்வல்லுனர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, இந்த வருடத்தின் முதலாவது மெய்வல்லுனர் போட்டியாக தேசிய விளையாட்டு விழாவின் ஓர் அங்கமாக நடைபெறுகின்ற மரதன் ஓட்டப் போட்டி பெப்ரவரி மாதம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தப் போட்டியின் மூலம் தேசிய மரதன் குழாத்துக்கான வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இராணுவ அஞ்சலோட்ட திருவிழா மார்ச் மாதம் 17 மற்றும் 18ஆம் திகதிகளிலும், இராணுவ மெய்வல்லுனர் சம்பியன்ஷிப்…