සාර්ථක ආරම්භයක් කඳුලෙන් පුරවමින් සවුදිය ශ්‍රී ලංකාව හඬවයි

1590
1st Asian Men's challenge trophy

ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ පූර්ණ අනුදැනුම සහිතව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය හා ඩයලොග් 4G Home Broadband සංකලනයෙන් පළමු වරට සංවිධානය වන ආසියානු අභියෝගතා පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියේ තෙවන දිනය වූ අද (17), තරගාවලියේ පළමු පරාජය අත් විඳින්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු විය. තරගාවලිය කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ පූර්ණ අනුදැනුම සහිතව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය හා ඩයලොග් 4G Home Broadband සංකලනයෙන් පළමු වරට සංවිධානය වන ආසියානු අභියෝගතා පිරිමි වොලිබෝල් තරගාවලියේ තෙවන දිනය වූ අද (17), තරගාවලියේ පළමු පරාජය අත් විඳින්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු විය. තරගාවලිය කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ තවත්…