ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ පූර්ණ අනුදැනුම සහිතව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය හා Dialog 4G Home Broadband එක්ව පළමු වරට සංවිධානය කරන පිරිමි ආසියානු වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලාන තරගාවලියේ දෙවන දිනය අද (16) නිමා විය. ශ්‍රී ලංකාව අද සිය දෙවැනි තරගය සඳහා මලයාසියාව සමඟින් තරග වැදුණු අතර තරග වට 3-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ පූර්ණ අනුදැනුම සහිතව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය හා Dialog 4G Home Broadband එක්ව පළමු වරට සංවිධානය කරන පිරිමි ආසියානු වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලාන තරගාවලියේ දෙවන දිනය අද (16) නිමා විය. ශ්‍රී ලංකාව අද සිය දෙවැනි තරගය සඳහා මලයාසියාව සමඟින් තරග වැදුණු අතර තරග වට 3-0ක් ලෙස ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට…