එකම හොඳ දෙය අපි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමයි – වොලිබෝල් පුහුණුකරු

1227

පළමුවැනි වතාවට පවත්වනු ලබන ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලාන තරගාවලියේ දී සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ පළමු තරගය ඊයේ (15) හොංකොං දේශයත් සමඟින් පැවැත්විය. එම තරගයෙන් වට 3-0ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාවට හැකි විය. ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව 14 වැනි ස්ථානයේ ද, හොංකොං දේශය 16 වැනි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පළමුවැනි වතාවට පවත්වනු ලබන ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝගතා කුසලාන තරගාවලියේ දී සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ පළමු තරගය ඊයේ (15) හොංකොං දේශයත් සමඟින් පැවැත්විය. එම තරගයෙන් වට 3-0ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාවට හැකි විය. ආසියානු ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව 14 වැනි ස්ථානයේ ද, හොංකොං දේශය 16 වැනි…