ඉන්දීය Legends කණ්ඩායමේ තවත් අයෙක්ට කොරෝනා ආසාදනය වෙයි

259
 

නිමා වූ Road Safety ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියානු Legends කණ්ඩායම නියෝජනය කෙරූ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක Yusuf Pathan හට ද කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා. තරගාවලිය අවසන් වී නැවතත් Raipur වෙත පැමිණීමෙන් පසුව සිදු කරන ලද කොරෝනා පරික්ෂාවක දී මේ බව තහවුරු වී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව තහවුරු කරමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නිමා වූ Road Safety ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියානු Legends කණ්ඩායම නියෝජනය කෙරූ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක Yusuf Pathan හට ද කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙනවා. තරගාවලිය අවසන් වී නැවතත් Raipur වෙත පැමිණීමෙන් පසුව සිදු කරන ලද කොරෝනා පරික්ෂාවක දී මේ බව තහවුරු වී ඇති අතර ඒ පිළිබඳව තහවුරු කරමින්…